Trách nhiệm xã hội

Thay đổi nhận thức của doanh nghiệp và người tiêu dùng trong thực hiện trách nhiệm xã hội

Trách nhiệm xã hội của An Bình Motor là giải quyết công ăn việc làm cho những anh em thợ sửa xe trên toàn quốc. Luôn tuân thủ pháp luật hiện hành mà rộng hơn là những trách nhiệm vượt ra ngoài phạm vi, những yêu cầu của quy định, luật pháp và luôn lấy giá trị đạo đức con người làm cốt lõi.

Luôn luôn sẵn sàng và túc trực 24/24 bất kể mưa gió ngày đêm để hỗ trợ khách hàng xử lý sự cố về xe máy, xe đạp điện trên đường để mọi người đều có thể an toàn về nhà.